تهران
فرهنگ و هنر
۱۰۴۹۸۱۰۶_۹۰۹
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان :خانوار‌هایی که به شبکه گاز شهری متصل نیستند و همچنین صنایع، واحد‌های تولیدی، اصناف و فعالان حوزه کشاورزی برای دریافت سهمیه گاز مایع باید در سامانه سدف ثبت نام کنند.

ضروت ثبت نام در سامانه سدف برای دریافت سهمیه گاز مایع

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با بیان اینکه خوزستان یکی از استان‌های پرمصرف سوخت کشور است گفت: ...
بیشتر