تهران
۴۰۹۰۴۳

بازداشت یک مدیر فروش خودرو

مدیر یکی از شرکت‌های پیش فروش خودرو بازداشت شد/ این فرد از ۷۰۰۰ نفر ۴۰۰۰ میلیارد جمع‌آوری کرده بود دادستان عمومی تاکستان استان قزوین: مدیر یکی از شرکت‌های فعال در ...