تهران
Screenshot+(1529)

تازه ترین جزییات از بهره برداری سامانه طرح آبرسانی غدیر

مدیرعامل سازمان آب و برف خوزستان: پس از افتتاح و بهره برداری ایستگاه پمپاژ شمالی طرح آبرسانی غدیر و خط انتقال فلزی به قطر ۲۴۰۰ میلی متری به طول ۷۵ ...