تهران
بارگیری.jpeg-۱

مدیر مطالعات سازمان آب و برق خوزستان: ۸ میلیارد و ۷۳۰ میلیون متر مکعب آب از ابتدای مهرماه تاکنون وارد سد های استان شده است.

علی شهبازی: مجموع ورودی سد ها ی استان خوزستان از ابتدای مهرماه تاکنون ۸ میلیارد و ۷۳۰ میلیون متر مکعب را اعلام کرد و گفت: این رقم نشان دهنده افزایش ...