تهران
۹۸۰۲۷۳۱_۶۷۷

حذف نیمی از ورودی‌های فاضلاب به رودخانه کارون در اهواز

محمدرضا کرمی نژاد در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای حذف ورود فاضلاب به رودخانه کارون در مقطع اهواز اظهار کرد: در حال حاضر در ۲۴ نقطه فاضلاب وارد رودخانه ...