تهران
IMG-20220622-WA0664

«خوزستان» سرشار از آثار تاریخی و گردشگری است

وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: استان خوزستان سرشار از آثار تاریخی، صنایع دستی و گردشگری است.