تهران
ali_khezrian

طرح شکایت داوطلبان آزمون دستیاری در کمیسیون اصل ۹۰

نگرش نیوز - علی خضریان در خصوص آزمون دستیاری تخصصی پزشکی گفت: این آزمون هر سال برای پذیرش دستیاران تخصصی برگزار می شود، متاسفانه جمع کثیری از داوطلبین چهل و ...