تهران
ImageHandler

شهردار اهواز: طرح های ضربتی آسفالت در دستور کار قرار دارد

به گزارش گلبانگ زاگرس ؛ روز دوشنبه( ۱۷ آبان ماه۱۴۰۰)، رضا امینی در برنامه تلویزیونی شبکه استانی خوزستان در خصوص وضعیت آسفالت و معابر شهری اهواز اظهار کرد: اهواز هشتیمن ...
فاقد تصویر شاخص

خیابان های فرعی منطقه بی بیان آسفالت شدند

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان های فرعی منطقه ی بی بیان انجام شد .