تهران
فاقد تصویر شاخص

بیش از ۲۶۰۰۰ محل در شرکت نفت و گاز آغاجاری ضخامت سنجی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، حیدر الیاسی نیا بیان کرد: ضخامت سنجی‌ها از خطوط لوله نفت نمکی بین واحدها، تسهیلات سرچاهی، تفکیک‌گرهای سرچاهی، نقاط TML کارخانه‌ها و واحدهای فراورشی  به ...