تهران
۵۷۱۲۷۶۷ – Copy

آفت بلای جان بلوط های ۱۱ استان زاگرس نشین

آفات به‌وجود آمده از خشک‌سالی جنگل‌های بلوط را با خشکیدگی مواجه کرده‌ ، آفت سوسک چوب‌خوار، قارچ زغالی و آفت جوانه‌خوار بلوط نیز در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، چهارمحال و ...