تهران
shahram

پروژه طراحی و ایجاد شهر هوشمند در اهواز کلید خورد

ابراهیم نوشادی شهردار اهواز در این رابطه گفت: بدون تردید مهمترین رکن پیاده سازی برنامه های شهر هوشمند داشتن زیرساخت مناسب جهت بهره گیری از سرویس های متعدد شهروندی می ...