تهران
۱-۶

جزییات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش در خوزستان

اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان در اطلاعیه‌ای زمان‌بندی مراجعه پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری خوزستان برای تحویل و بررسی مدارک، مکان مراجعه، مدارک و مستندات مورد نیاز را ...