تهران
معماری

راه اندازی ستادهای انتخاباتی ممنوع است

نگرش نیوز - ابوالحسن معماری رئیس هیات نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خوزستان با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه اهواز، گفت: با توجه به ...