تهران
۱۳۹۳۰۲۲۰۰۰۰۴۹۴_PhotoA

افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌های شهری اهواز

رضا بزاززاده گفت : نرخ کرایه اتوبوس‌های حمل و نقل شهری اهواز با مصوبه شورای شهر اهواز افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در هر نقطه از کشور سالانه ...