تهران
بارگیری.jpeg

صدور مجوز استخدام پرستار در بیمارستان های اهواز

صادق ایوز اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده و از محل مانده مجوز‌های دانشگاه، مجوز آزمون استخدامی پرستاری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شده است. وی ادامه ...