تهران
mogtaba_yosefi

راهکار اساسی کاهش نرخ بیکاری در استان خوزستان توسعه اشتغال بومی است

نگرش نیوز - مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در حاشیه بازدید از شرکت توسعه نیشکر دعبل خزایی عنوان کرد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی پیشرو در پرداخت به موقع ...