تهران
korona

آیا محدودیت ساعتی در کنترل کرونا موثر است؟

نگرش نیوز - محمد علی صدیقی، عضو پیشین هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف از هر تصمیمی که منجر به قطع و کنترل شیوع ویروس کرونا شود ...