تهران
گرمای۱+هوا+در+اهواز
مدیر کل هواشناسی خوزستان نسبت به افزایش دمای هوای استان تا بالای ۴۹ درجه سانتیگراد هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

هشدار وقوع دمای بالای ۴۹ درجه و وزش باد در خوزستان

محمد سبزه زاری گفت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی جو استان پایدار است و الگو‌های تابستانی در حال شکل گیری است؛ بنابراین از روز شنبه روند افزایش دما در استان ...