تهران
۸۶۶c0c73-1e99-48ed-a564-46476ab1a735

ظرفیت تولید الکل طبی شکرستان ایران افزایش یافت

به گزارش گلبانگ زاگرس ؛ این طرح دانش‌بنیان، تولید الکل طبی را به ۲۰ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی رسانده و در عین حال، عمر مفید دستگاه‌ها را نیز افزایش ...