تهران
یوسفی

نبود شفافیت در بازار سرمایه دغدغه مردم است

نگرش نیوز - مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در مخالفت با گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد ...