تهران
IMG-20220601-WA0013

زمینه توسعه همکاری میان شرکت اروندان و بانک ملت بررسی شد

در نشست مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با سرپرست و تعدادی از مدیران ارشد بانک ملت در استان خوزستان زمینه های توسعه همکاری ها و تعامل میان این شرکت و بانک ملت مورد بررسی قرار گرفت.