تهران
درخشش بخش خدمات صنعتی در سال ۱۴۰۰

درخشش بخش خدمات صنعتی در سال ۱۴۰۰

بخش خدمات صنعتی به عنوان بخش برتر خدمات دهنده و بخش برتر HSE در سال ۱۴۰۰ خوش درخشید.