تهران
۳۶۵۸_orig

جلسه بررسی روند پروژه های فولاد خوزستان

به گزارش گلبانگ زاگرس؛ در جلسه یاد شده، گزارش وضعیت پیشرفت پروژه های طرح های توسعه شرکت فولاد خوزستان در حضور مدیرعامل شرکت ارائه شد.   میثم شهنیانی معاون برنامه ...