تهران
فاقد تصویر شاخص

برق ۳۹ اداره دولتی و بانک پر مصرف خوزستان قطع شد

معاون خدمات مشترکان شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: برق ۳۹ سازمان دولتی و بانک به دلیل افزایش مصرف برق و رعایت نکردن الگوی اعلام شده، توسط شرکت توزیع نیروی برق خوزستان قطع شد.