تهران
۴۱۵۹_orig

افتتاح بلوار پرترافیک سیصد دستگاه اهواز

به گزارش گلبانگ زاگرس؛ در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، بلوار کارگران فولاد خوزستان به همت این شرکت به طول ۲۹۰۰ متر و با هزینه ای بالغ بر ۲۹۰ میلیارد ...