تهران
فاقد تصویر شاخص

شرایط بحرانی تولیدکنندگان ماهشهری در سایه بی‌تفاوتی مسوولین

تولیدکنندگان بندر ماهشهر در شهرک صنعتی این شهرستان از قطعی آب و توقف تولید واحدهای مستقر در شهرک صنعتی خبر می‌دهند‌.