تهران
فاقد تصویر شاخص

۳۰ روستای اندیکا زیرپوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفتند

رییس مخابرات اندیکا گفت: ۳۰ روستای این شهرستان با نصب ۲ دکل زیرپوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفتند.