تهران
۱۶۷۵۲۰۴_۲۶۱
در انتهای بازار شاخص کل بورس با ریزش ۴۹ هزار و ۵۹۳ واحدی در تراز ۲ میلیون و ۲۱ هزار و ۲۹۶ واحدی ایستاد.

روزهای قرمز بازار بورس

یکشنبه (۲۵ تیر) در ابتدای بازار  شاخص کل بورس با ریزش ۶۵۳  واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۷۰ هزار و ۲۳۶ واحدی قرار گرفت .در انتهای بازار شاخص کل ...