تهران
Screenshot_۲۰۲۳۰۲۱۴-۱۷۲۶۳۸_Photo Editor

رونمایی از ۱۵۶۰ قطعه بومی سازی گروه فولاد خوزستان

امین ابراهیمی مدیرعامل از برگزاری آیین رونمایی از ۱۵۶۰ قطعه بومی سازی گروه فولاد خوزستان خبر داد امین ابراهیمی مدیرعامل از برگزاری آیین رونمایی ۱۵۶۰ قطعه بومی سازی گروه فولاد ...