تهران
aghajari

شروع ساخت بیمارستان‌ دولتی بندر ماهشهر از سال آینده

نگرش نیوز - جلسه حبیب آقاجری با رئیس و معاونین شبکه بهداشت، روسای بیمارستان ها و سایر مسئولین بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر با موضوع بررسی مشکلات و پیگیری اقدامات ...