تهران
۱۳۹۵۰۱۱۰۱۱۳۲۱۱۷۰۶۱۲۵۶۵۵۳

پنج فوتی در سانحه رانندگی محور هفتکل _باغملک

سرهنگ سعید رحیمی : این سانحه رانندگی بر اثر برخورد پژو با وانت نیسان به وقوع پیوست. وی ادامه داد: بر اتر این حادثه رانندگی متاسفانه پنج نفر جان خود ...