تهران
۲۰۱۶۰۸۱۰۳۷۲۹۰۳۱۴۰۶

تقسیمات کشوری چه زمانی در مجلس دنبال می شود؟

نگرش نیوز - محمدصالح جوکار با اشاره به ضرورت بازنگری در تقسیمات کشوری، گفت: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به دلیل مشغله ای که برای بررسی اصلاح قوانین انتخاباتی ...