تهران
nyshekar_haft_tapeh

کشمکش دولت و نمایندگان این بار بر سر هفت‌تپه

نگرش نیوز - ازهمان زمان نارضایتی‌ها و مشکلات کارگران با این اقدام سازمان خصوصی‌سازی آغاز شد به‌گونه‌ای که اکنون شاهدیم ۵ سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه،کارگران این شرکت، برای دریافت ...