تهران
WhatsApp+Image+2022-07-20+at+11.44.35+AM

مرگ در حوالی ما، پرسه می زند

در ۲ماه گذشته اخبار تلخ تصادفات جاده ای در محور هفتکل- باغملک - ایذه- دهدز، جان چندین خانواده و شهروند خوزستانی(ایذه ای) را به تلخی ستانده و به نابودی کشانده ...