تهران
۱۴_a9f84ab36d_WhatsApp-Image-2022-03-14-at-12.33.39_1

حضور شرکت فولاد اکسین به عنوان واحد نمونه استان خوزستان در مرحله نیمه نهایی بخش ملی جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سال ۱۴۰۰

به گزارش گلبانگ زاگرس؛ امروز یکشنبه ٢٢ اسفند ١۴٠٠ با حضور داوران ملی جشنواره امتنان، مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و مدیرعامل و مدیران شرکت فولاد ...