تهران
فاقد تصویر شاخص

همکاری‌های فناورانه مناطق نفتخیز جنوب و جهاد دانشگاهی توسعه می‌یابد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و رئیس جهاد دانشگاهی کشور از توافق جهت امضای چند قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری برای تولید محصولات فناورانه صنعت نفت در آینده نزدیک خبر دادند.