تهران
۲۰۲۲۰۵۲۶_۱۹۴۰۱۴

اعلام موضع حزب کارگزاران سازندگی ایران درباره حادثه برج متروپل آبادان

گلبانگ زاگرس؛ آیین عزاداری کهن آبادانی‌ها این بار بر ساحل متروپل شکل گرفته است. بر ویرانه آرزویی که امروز به تلی از خاک مبدل شده است؛ نامی که می‌خواست روزهای ...