تهران
khoshbinfar

حسام خوشبین فر نایب رییس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین شد

نگرش نیوز - در جلسه ای که امروز یکشنبه سوم بهمن ماه ۹۹ در هیئت مدیره ی شرکت فولاد اکسین برگزار شد، مهندس حسام خوشبین فر مرد کاردان حوزه ی ...