تهران
۱۶۹۱۶۶۶۹۱

عاملان تیراندازی های اخیر در حمیدیه دستگیر شدند

به گزارش گلبانگ زاگرس به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان مهدی امیری گفت : شهرستان حمیدیه محلی برای جولان افراد هنجارشکن و قانون گریز نیست. وی افزود: دادستانی و سایر نهادهای انتظامی ...
alidadi

خط آبرسانی حمیدیه وارد مدار شد

به گزارش نگرش نیوز، صابر علیدادی اظهار کرد: با توجه به خشکسالی و افزایش نیاز آبی شهر حمیدیه، طی یک اقدام عملیاتی و شبانه روزی توسط شرکت آب غدیر خوزستان، ...
alidadi

خط آبرسانی حمیدیه وارد مدار شد

به گزارش نگرش نیوز، صابر علیدادی اظهار کرد: با توجه به خشکسالی و افزایش نیاز آبی شهر حمیدیه، طی یک اقدام عملیاتی و شبانه روزی توسط شرکت آب غدیر خوزستان، ...
hosyni

برخی افراد سیاسی برای فرار از پاسخگویی درباره عملکردشان به دنبال تخریب مجلس هستند

نگرش نیوز - سید کریم حسینی به تخریب این روزهای مجلس از سوی برخی از افراد سیاسی اشاره کرد و گفت: برخی از افراد سیاسی که حامی دولت هستند دست به ...