تهران
IMG17274447.jpeg

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان: مدیران مدارس هنگام ثبت نام اجازه دریافت وجه از دانش آموزان را ندارند!

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: دریافت وجه از دانش آموزان در هنگام ثبت نام تخلف است. مسعود حمیدی نژاد با تبریک دهه ولایت درباره دریافت هزینه برخی مدارس هنگام ...