تهران
ahmad_saraj

مشاور جدید ملی حفاری منصوب شد

نگرش نیوز - سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با صدور حکمی احمد سراج را به سمت مشاور خود در این شرکت منصوب کردند. شایان ذکر است احمد ...