تهران
۸۲۰۲۹۸۵۰-۷۰۶۴۱۵۴۷

۱۵۲ مرکز ، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستان خریداری کردند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان: از بیستم فروردین ماه کار خرید گندم از کشاورزان خوزستانی آغاز شد که با توجه خشکسالی و خسارت‌های وارد شده به کشاورزان، امسال دولت گندم را با ...