تهران
۱۶۹۰۷۴۷۶۱-۴۰۰x300

هشدار وقوع دمای بالای ۴۹ درجه و وزش تندباد در خوزستان

محمد سبزه زاری گفت : در بررسی نقشه‌های پیش یابی جو استان پایدار است و الگو‌های تابستانی در حال شکل گیری است ؛ بنابراین از روز چهارشنبه روند افزایش دما ...