تهران
IMG-20220710-WA0000

“ایذه ی غریب و بی پناه من”

شهرستان ایذه، دیار عجیبی است با مردمی آگاه و نژاده و پیشینه ای به دیرسالی تاریخ بشر و توانمندی هایی ویژه. اما هر روز، بیش از پیش، زیر بار ناکارآمدی ...