تهران
۹۴۱۹۷۰۵_۹۲۸

تکمیل مرحله نخست طرح احیای رودخانه کارون

پرویز حسینی ، با بیان اینکه دو مشاور در حال انجام مطالعات احیای ۱۰۵ هکتار اراضی اطراف رودخانه کارون هستند، گفت: فاز نخست مطالعات باز زنده‌سازی ۲۰ هکتار از اراضی ...