تهران
۵۰۹۱۲۷۱

این دغدغه رهبری را جدی بگیریم

رهبر انقلاب کلید حل مشکلات را توجه به تولید دانستند. ایشان تأکید کردند در سایه جهش تولید، موضوعاتی همچون «بهبود اشتغال»، «تقویت پول ملی»، «حل مشکلات مردم در حوزه معیشت» ...