تهران
IMG-20220710-WA0000

نقدی بر سخنان حسن عباسی

"بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم" ➖➖➖➖➖➖ حسن عباسی از جمله افرادی است که بین بدنامی و گمنامی، بدنامی را برگزیده است و برای آنکه نامش در فضای سیاسی ...