تهران
izadjo

آیا مامور ویژه مدیرعامل سازمان آب و برق، می تواند کشاورزان خوزستانی را آرام کند؟

نگرش نیوز - در پی اعتراض کشاورزان شهرستان ماهشهر نسبت به عملکرد سازمان آب و برق بدلیل آلوده کردن رودخانه جراحی توسط آب شورِ زهکشهای بالادست و بی توجهی سازمان ...