تهران
WhatsApp-Image-2022-08-14-at-9.34.39-AM.jpeg

رکورد تولید خمیرمایه در شرکت خمیرمایه و الکل رازی شکسته شد

مهندس شهرام فرحمند با اشاره به این دستاورد اعلام کرد: تاریخ‌سازی و ثبت رکورد تولید ۱۰,۰۵۹,۴۰۱ کیلوگرم محصول خمیرمایه تولیدی در شرکت خمیرمایه و الکل رازی نویدبخش آینده‌ای افتخارآمیز و ...