تهران
poste-foghetozi

رکورد مصرف برق در خوزستان شکسته شد

روز گذشته ، ۲۶ تیر ماه مصرف برق به رکورد تاریخی هشت هزارو ۶۲۷ مگاوات در دمای ۵۱ درجه سانتیگراد رسید که بیشترین میزان مصرف شبکه برق منطقه‌ای خوزستان تاکنون ...